اطلاعات مرکز

گزمه

محمد علي
شماره نمایندگی
شهر
سیستان و بلوچستان - زابل
تلفن
05432238071
نوع
پست الکترونیکی
وب سایت
آدرس
زابل خيابان پادگان - مطهري ۴۲ خدمات فني ۱۱۰
توضیحات